انجام تنظیمات بایوس برای نصب ویندوز

باتوجه به اینکه سیستم های مختلف از مادربرد های مختلف استفاده میکنند و همچنین مادربردها برای نسل های متفاوتی هستند بنابراین زمانی که ما وارد قسمت بایوس سیستم خود میشویم ممکن است با گزینه های کاملا متفاوتی رو به رو شویم که در هر سیستم تفاوت هایی را خواهیم دید اما کلیت تنظیمات بایوس خیلی…